Zoho Show

zoho-downloadZoho Show je web alat za izradu interaktivnih prezentacija koji se nalazi u skupu Zoho Docs alata, (poput Google docs alata: Docs, Sheets i Slides.) Zoho Show istovrijedan je Google Slides alatu i korisniku omogućava izradu prezentacija u oblaku kao i prikaz prezentacija. U besplatnoj verziji Zoho Docs skupina alata omogućava 25 korisnika i za svakog prostor pohrane od 5 GB. Omogućen je također i neograničen broj dijeljenja datoteka i direktorija, sinkronizacija na računalo, upravljanje korisnicima i praćenje promjena na dokumentima. U sustav se moguće registrirati klasičnim načinom ili prijavom korisničkog računa na Google, Facebook i Yahoo. Poput Google alata pristup Zoho Show kao i drugim alatima omogućen je web preglednikom, varijantom za računalo i mobilnih verzija za Android i iOS uređaje. Izrada je nove prezentacije kao kod Google Docs alata. Nakon odabira mogućnosti nove prezentacije korisnik unosi naziv prezentacije i odabire predložak, kombinaciju boja i font za tekst. Novim se korisnicima prikazuju dijalozi s uputama kako bi se olakšalo prvo korištenje alata. Alat po strukturi sučelja podsjeća na Power Point alat. Time je novim korisnicima koji su upoznati s Power Point alatom također olakšano korištenje Zoho Show alata. Osnovne su funkcionalnosti alata: uređivanje teksta, dodavanje slika, videa, objava na Twitteru, odabir različitih tema za pojedine elemente unutar prezentacije, dodavanje tranzicija i animacija, uređivanje glavnih slajdova prezentacije, pregled verzija i provjera pravopisa, dijeljenje s drugim korisnicima i držanje prezentacije za udaljene korisnike (kao što je to moguće kod alata Prezi). Alat omogućuje kolaboraciju dijeljenjem s drugim korisnicima.

Zoho show alatu možete pristupiti na https://www.zoho.com/docs/show.html

Zoho Show u nastavi

Zoho Show je alat idealan za nastavnike koji traže alternativu alatima kao što su Google Slides i Power Point. Sučelje i funkcionalnosti ne razlikuju se mnogo od navedenih alata i stoga je Soho Show jednostavan i za nove korisnike. Zoho Docs sustav omogućava grupni rad i kolaboraciju, grupne i pojedinačne prozore za razgovore. Primjenjiv je za pojedinačne i grupne radove. Uz pomoć funkcionalnosti izrade organizacijskog profila, nastavniku je omogućeno izrađivanje zatvorene zajednice za učenike.

Video tutorijal