Mahara – alat za izradu e-portfolia

Što je portfolio i e-portfolio?

portfolio-385530_1280Koja je definicija pojma portfolio i e-portfolio? Portfolio sadrži nekoliko definicija i značenja ovisno o tome u koju se svrhu koristi. U kontekstu ovog članka, portfolio predstavlja skup određenih artefakata (dokumenata, radova i sl.) koje je stvorila jedna osoba. Najbolji su primjeri umjetnici ili programeri koji na jednom mjestu prikazuju sve svoje radove, znanja, iskustva i napredak. Takav je portfolio uglavnom namijenjen potencijalnim poslodavcima kao određena varijanta životopisa. E-portfolio, odnosno elektronički portfolio, može se definirati kao portfolio u digitalnom svijetu.

Razvojem digitalne tehnologije otvorila se mogućnost izrade elektroničkog portfolia koji je pored klasičnih artefakata na papiru mogao objediniti i digitalne artefakte: video, mrežne stranice, audio zapise, grafiku i sl. Sveobuhvatna je definicija e-portfolia skup radova u digitalnom obliku unutar kojih su dokumentirane ideje, napredak, postignuća i aktivnosti, a prikazani su pomoću različitih medija. U obrazovanju se e-portfolio koristi kao medij za praćenje napretka i učenički osvrt na pojedini sadržaj koji je namijenjen učenju. Cilj je pratiti aktivnosti i napredak učenika u njegovom obrazovanju i na kraju omogućiti pohranu razvijenog portfolia kako bi ga kasnije mogao koristiti u daljnjem obrazovanju ili u predstavljanju potencijalnom poslodavcu. E-portfolio služi i kao sustav za povratne informacije i komunikaciju s kolegama ili nastavnicima. Prednost je jednostavnije praćenje svih uspjeha za vrijeme obrazovanja, poticanje kritičkog razmišljanja i informatičke pismenosti.

Mahara – alat za izradu e-portfolia

Mahara_logoMahara je digitalni alat otvorenog koda za e-portfolio i društveno umrežavanje koji je izradila vlada Novog Zelanda. Suština je alata omogućiti korisnicima kako pomoću različitih funkcionalnosti izrađivati i održavati digitalni portfolio vlastitog obrazovanja i kako komunicirati s drugim korisnicima. Mahara se može definirati kao CMS (Content Management System ili na hrvatskom Sustav za upravljanje sadržajem) koji korisnicima omogućava izradu bloga i životopisa, upravljanje datotekama (poput radova koji se prilažu životopisu) i upravljanje pogledima što korisniku omogućava prikaz sadržaja svog portfolia na specifičan način drugim korisnicima ili grupama korisnika. Mahara se može integrirati s Moodle ili nekim drugim CMS, CRM i LMS sustavom i podržava mogućnost uvoza i izvoza podataka. Na taj način korisnik može jednostavno prebaciti podatke iz jednog Mahara sustava u drugi.

Glavne značajke Mahara sustava u usporedbi s drugim sličnim sustavima:

  • Korisnici artefakata imaju potpuno vlasništvo nad svojim portfolijem
  • Korisnici mogu prilagoditi prikaz artefakata za različite grupe ljudi ili pojedince onako kako žele (sustav nije ograničen na samo jedan način prikaza artefakata)
  • Svi artefakti imaju vlastite odgovarajuće metapodatke i mogućnost dodavanja dodatnih oznaka
  • Fleksibilnost korištenja za izradu različitih okruženja (formalna, neformalna, osobna, profesionalna i sl.)
  • Mogućnost jednostavnost nadogradnje ili izrade dodatnih funkcionalnosti zbog dobre dokumentacije i modularnog razvoja
  • Temelji se na jezičnim paketima za prijevod
  • Dizajniran je za skalabilnost, sigurnost i interoperabilnost
  • Značajna orijentacija na pedagogiju za vrijeme razvoja i zato se alat većinom koristi u sklopu obrazovnih institucija

Radni se okvir Mahara sustava temelji na principu „Korisnik upravlja informacijama i datotekama unutar portfolia koje drugi korisnici mogu vidjeti“. U tom se kontekstu spominju tri važna pojma: artefakt, stranica i pristup, odnosno kontrola pristupa. Stranicu definiramo kao skup bilo kojeg broja artefakata koji postoje unutar korisničkog portfolia. Korisnik može stvoriti neograničen broj stranica i za njih definirati pristup bilo kojem broju pojedinaca i/ili grupa unutar sustava.

Jedna stranica ili zbirka stranica mogu sačinjavati jedan portfolio, a ukoliko se neki artefakt ne nalazi niti na jednoj stranici, vidljiv je isključivo vlasniku portfolia. Artefakt može biti: dokument, slika, video, tekst napisan u sklopu bloga i sl. Kao primjer možemo uzeti dućan koji ima različite vrste asortimana na skladištu. Kada stigne novi proizvod, on se smješta u skladište. Kada stigne vrijeme slaganja polica u dućanu, artikli se uzimaju iz skladišta i izlažu na policama prema načinu na koji želimo kupcima pokazati artikle. U nastavku slijedi prikaz radnog okvira Mahara sustava s primjerima kako se organiziraju artefakti u stranice za prikaz određenim grupama ili pojedincima.

Mahara radni okvir1

Mahara se korisničko sučelje sastoji od četiri glavne kategorije: Kontrolna ploča (koja je vidljiva samo korisniku), Sadržaj, Portfolio i Grupe.

Kontrolna ploča (eng. Dashboard) početno je korisničko sučelje nakon prijave korisnika. Kontrolna ploča prikazuje traku za navigaciju (1) koja služi za pristupanje svim kategorijama. U gornjem je desnom kutu prikazano korisničko ime, pristup postavkama korisničkog računa, sandučić s porukama, odjava iz sustava i traka za pretraživanje (2, 3, 4, 5, 6). Središnji se dio sastoji od područja za prikaz obavijesti, uputa i prikaz brzih poveznica za ključne kategorije kako bi korisnik brže pristupio funkcionalnostima (7). Ispod se nalazi područje za prikaz informacija specifičnih svakom korisniku zasebno. To se područje može prilagoditi prema korisnikovim željama, odnosno korisnik može definirati koji će se elementi prikazivati (8). Iznad tog se područja nalazi gumb koji korisniku omogućava uređivanje kontrolne ploče (9). S desne strane prvo su prikazani korisnikovi podaci (10), zatim popis korisnika koji su trenutno online u sustavu (11), prikazan je postotak dovršenosti profila (12) i na kraju korisne poveznice i resursi (13).

dashboard_full

 

Sadržaj (eng. Content) kategorija sadržava sve funkcionalnosti potrebne za izradu ili dodavanje artefakata u portfolio. Sastoji se od nekoliko potkategorija: Profil, Profilne slike, Datoteke, Dnevnik, Životopis, Planovi i Bilješke. Profil (eng. Profile) potkategorija omogućava korisniku uređivanje osobnih podataka: ime i prezime, kontakt informacije, povezivanje s profilima na društvenim mrežama. Profilne slike (eng. Profile pictures) potkategorija omogućava korisniku da postavi željenu sliku u sklopu svog profila ili može odabrati ponuđene slike unutar sustava. Datoteke (eng. Files) potkategorija služi određena varijanta repozitorija, odnosno područje za pohranu datoteka i direktorija koji su zapravo artefakti i kasnije se po potrebi dodaju na stranice. Artefakti se mogu organizirati u direktorije i premještati iz jednog direktorija u drugi. Dnevnik (eng. Journal) potkategorija namijenjena je za bilježenje razmišljanja i iskustava, poput bloga. Korisnik može cijeli dnevnik ili samo određene objave unutar dnevnika objaviti na stranici portfolia i omogućiti drugim korisnicima kojima je omogućen pregled da komentiraju i daju povratne informacije. Životopis (eng. Résumé) potkategorija omogućava korisniku izradu online životopisa koji kasnije u cijelosti ili samo neke elemente može dodati u svoj portfolio. Unutar životopisa kategorije su uobičajene kao i kod klasičnog životopisa: motivacijsko pismo, osobni podaci, podaci o obrazovanju i prethodnom radnom iskustvu. Informacije o položenim certifikatima, primljenim nagradama, napisanim knjigama i objavljenim radovima, članstvima u organizacijama. Mogu se dodati životni ciljevi, vještine, interesi i licence. Planovi (eng. Plans) je potkategorija koja korisniku omogućava izradu jednostavnih To-Do listi koje su prilagođene za određene srednje ili dugoročne ciljeve. Plan se u ovom slučaju sastoji od određenog broja pojedinačnih aktivnosti s vremenskim rokovima koji vode do ostvarenja nekog većeg cilja. Bilješke (eng. Notes) potkategorija služi za prikupljanje i pisanje različitog teksta koji se može koristiti iz jednog portfolia u drugi bez potrebe za kopiranjem cijele stranice.

Portfolio je kategorija gdje se svi prikupljeni artefakti prikazuju unutar stranica. Stranice se mogu podijeliti sa svima, samo određenim pojedincima i/ili grupama ili zadržati vidljivima samo korisniku. Kategorija se sastoji od nekoliko glavnih funkcionalnosti: Stranice, Uređivanje stranice, Predlošci, Kolekcije, Podijeljeno, Uvoz, Izvoz, Povratne informacije i sl. Stranice (eng. Pages) funkcionalnost zapravo sadrži odabrane artefakte koje korisnik organizira i prikazuje drugima, a artefakti koji se tamo nalaze mobu biti bilo što iz kategorije Sadržaj. Omogućava izradu nove stranice, pregled i uređivanje postojećih stranica, kopiranje stranica i brisanje stranica.

Uređivač stranica (eng. Page editor) ključna je komponenta budući da pomoću nje korisnik slaže izgleda svoje stranice. Pomoću ove funkcionalnosti definira se naziv i opis stranice, raspored elemenata unutar stranice (poput broja, veličine i pozicije blokova) i odabir sadržaja (vrste artefekata). Unutar Mahara sustava ponuđeni su Predlošci (eng. Skins) koje korisnik može sam izraditi ili koristiti unaprijed ponuđene pa ih prilagoditi svojim željama. Predlošci definiraju estetski izgled same stranice, od boja i slika pozadine do veličine i izgleda teksta ili gumbiju. Kolekcije (eng. Collections) skup su međusobno povezanih stranica koje i imaju iste postavke pristupa. Korisnik može stvoriti koliko god kolekcija želi, ali važno je napomenuti kako se jedna stranica može naći u samo jednoj kolekciji. Kolekcije se mogu stvarati od početka ili kopiranjem neke postojeće (vlastite ili od nekog drugog korisnika za koju je omogućeno kopiranje). Korisnik ima uvid u sadržaj koji je podijelio s drugim korisnicima i može uređivati postavke pristupa, ima uvid u sadržaj koji je podijeljen s korisnikom i podesiti određene filtere pretraživanja. Izvoz (eng. Export) i Uvoz (eng. Import) omogućuju korisniku izvoz svog portfolia kako bi ga mogao učitati u neku drugu instancu Mahara sustava, nekog drugog e-portfolio sustava ili pregledniku. Portfolio je moguće pohraniti u dva oblika: kao zasebnu HTML mrežnu stranicu koja se ne može učitati u Mahara ili neki drugi e-portfolio sustav, ali se zato može učitati unutar preglednika bez dodatnih alata i u Leap2A obliku koji omogućava korisniku učitavanje portfolia u Mahara ili neki drugi e-portfolio sustav koji podržava navedeni format. Na ovaj način korisnik stvoreni portfolio može pohraniti i po potrebi učitati negdje drugdje.

Povratne informacije (eng. Feedback) jedan su od važnijih elemenata sustava jer omogućuju davanje povratnih informacija na pojedine artefakte, ali i cijele stranice portfolia. Autor artefakta i portfolia određuje želi li omogućiti povratne informacije. Ako korisnik smatra određeni sadržaj neprikladnim, uvrijedljivim ili da na bilo koji način krši uvjete sustava, ima ga ovlasti prijaviti. Sadržaji koji se mogu prijaviti: bilješke, dokument, povratna informacija ili cijela stranica portfolia.

Grupe (eng. Groups) su kategorija prvenstveno namijenjena za suradnju i komunikaciju između korisnika: rasprave na određenu temu unutar foruma, izrada i uređivanje zajedničkih stranica i/ili kolekcija, dijeljenje datoteka. Sadrži nekoliko potkategorija: Moje grupe, Pronađi grupe, Moji prijatelji, Pronađi prijatelje, Podijeljene stranice i Teme. Moje grupe (eng. My Groups) prikazuje sve grupe koje je korisnik stvorio u kojima je on član i grupe u koje je pozvan. Unutar grupe članovi vide opis grupe i važne informacije poput grupnh stranica ili najnovijih poruka na forumu. Imaju uvid u popis ostalih članova grupe, forum i rasprave koje se održavaju. Važan dio grupa kao suradnju obuhvaća izradu i uređivanje grupnih stranica i kolekcija i dijeljenje datoteka. Pronađi grupe (eng. Find Groups) omogućuje korisniku pretraživanje baze grupa i osnovne informacije i na temelju toga korisnik se može odlučiti želi li se pridružiti grupi. Ako je administrator određene grupe odlučio sakriti grupu, ona neće biti prikazana. Moji prijatelji (eng. My Friends) posebna je grupa korisnika koja se razlikuje od ostalih grupa po tome što nema vlastiti forum, stranice ili podijeljene datoteke. Korisnik sa svojim prijateljima može podijeliti stranice portfolia i/ili kolekcije i komunicirati s njima. Pronađi prijatelje (eng. Find Friends) traženje je grupa gdje se pomoću određenih parametara traže korisnici unutar sustava i korisnik ih zatim može dodati za prijatelje. Teme (eng. Topics) su popis diskusijskih tema svih grupa u kojima je korisnik član, a popis je poredan kronološki od najnovije poruke unutar diskusije.

Zašto Mahara u obrazovanju?

Sustav se može integrirati sa sustavima za upravljanje učenjem i na taj način olakšati prikupljanje artefakata koji će se prikazati na samom portfoliu korisnika. Funkcionalnost pisanja dnevnika potiče korisnike na kritičko razmišljanje i ponavljanje nastavnog sadržaja. Mogućnost prilagodbe prisutupa, korisnik omogućava sadržavanje različitih portfolia za različite skupine ljudi. Grupe omogućavaju suradnju i interakciju između članova, a ujedno omogućavaju grupnu izradu stranica i kolekcija što je idealno za rad na projektnim zadacima koji uključuju nekoliko korisnika. Ovaj alat nije namijenjen samo učenicima, već i njihovim nastavnicima koji svoj nastavni materijal mogu povezati s portfoliem, izraditi bilješke ili voditi dnevnk rada. Pogodan je i za portfolio obrazovne ustanove koji može sadržavati različite korisne dokumente, prikazivati napredak ustanove i slično.