SEO trendovi za WordPress u 2015. godini i zaštita od Google Panda Algoritma – Dragan Barišić

Prošla su tek dva mjeseca 2015. godine i zato je najbolje da se upoznamo s trendovima koji će biti aktualni u godini pred nama. Dragan će nas ukratko upoznati s osnovama SEO On Site optimizacije i predstaviti nam pluginove koji su nezamjenjivi želimo li kvalitetno SEO optimizirati našu mrežnu stranicu. Za vrijeme predavanja bit će riječi i o Google Pandi algoritmu i na što je potrebno pripaziti želimo li “zaštiti” naše stranice kako ne bismo izgubili uloženo vrijeme na povrat stranice koja je “zahvaćena” Pandom.