Izjava o digitalnoj pristupačnosti

U skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim je u nacionalno zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, CARNET ulaže trud u osiguravanje pristupačnosti svojih mrežnih stranica, programskih rješenja i digitalnih sadržaja.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na portal e-Laboratorij, na adresi e-laboratorij.carnet.hr.

Status usklađenosti

Portal e-Laboratorij je djelomično usklađen sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačan sadržaj

Portal e-Laboratorij za čitače ekrana nema nepristupačnih dijelova, ali postoje dijelovi korisničkog sučelja čija razumljivost bi mogla biti unaprijeđena. Većinom je riječ o tumačenju pojedinih elemenata. Struktura portala omogućava pristup istom sadržaju (npr. određenom alatu) putem više poveznica (primjerice, iz izborne trake na vrhu stranice i iz rubrike „Novo“), što predstavlja pozitivnu odliku za korisnike koji ne koriste čitač ekrana, dok korisnicima čitača ekrana može predstavljati nepotrebno ponavljanje i ometati razumljivost strukture portala, te odnosa kategorija. Za neke korisnike s motoričkim poteškoćama gornjih ekstremiteta, „click“ i „hover“ zone klikabilnih elemenata bi mogle biti premale. Ne postoji izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta, promjene boja i kontrasta teksta i pozadine i slično.

Podizanje razine pristupačnosti

CARNET će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja portala e-Laboratorij u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava, s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je 15. siječnja 2021., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti provele su osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhoneXS iOS Safari.

Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja obuhvaća čitač ekrana NVDA (NonVisual Desktop Access) 2019, čitač ekrana Jaws, Windows 10 On-Screen tipkovnicu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost korisnici mogu uputiti CARNET-ovoj Službi za korisnike (Helpdesk).

CARNET-ov Helpdesk moguće je kontaktirati:

Radno vrijeme CARNET-ovog Helpdeska je od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 22 sata.

CARNET je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom svog Helpdeska, CARNET će nastojati odgovore na upite obraditi unutar dva radna dana.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratnim informacijama o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.