WordPress i administracija sučelja – Natko Hasić

Trendovi u području administracije sučelja, implementacija i praktični primjeri. Kada administracija sučelja služi samo kao eye candy, a kada kao neizostavno svojstvo za koje niste znali da vam treba dok ga niste probali.