e-Laboratorij

e-Laboratorij je portal gdje korisnici mogu saznati sve informacije o alatima, sustavima i aplikacijama za uporabu na području e-učenja. e-Laboratorij se bavi istraživanjem, testiranjem i odabirom dostupnih digitalnih alata za korištenje u nastavi i drugim procesima koji se odvijaju u školi (izvannastavne aktivnosti, stručno usavršavanje nastavnika, određena područja poslovanja škole itd.).

e-Laboratorij predstavljen je kao logičan slijed “malog laba” koji je nastao u sklopu CARNetove E-learning akademije i prvenstveno je bio rezerviran za polaznike.

Djelovanje i aktivnosti e-Laboratorija:

  • Edukacija korisnika o alatima recenzijama, uputama, jednostavnim digitalno edukativnim materijalima i povremenim radionicama i drugim oblicima prezentacije alata uživo
  • Prezentiranje primjera dobre prakse o korištenju pojedinačnih alata
  • Pomoć nastavnicima u izboru alata razvojem odgovarajućih upitnika i prikupljanjem povratnih informacija od nastavnika koji već koriste određene alate
  • Prilagodba, nadogradnja i lokalizacija alata i sustava za koje se ukaže potreba i iskazani interes korisnika, ovisno o mogućnostima i raspoloživim sredstvima
  • Podrška za alate u određenoj mjeri pri čemu postoji više kategorija prema stupnju podrške koju omogućava CARNet
  • Otvaranje komunikacijskog kanala prema korisnicima za njihove potrebe i sugestije u Centru za potporu nastavnom osoblju za izradu digitalnih nastavnih materijala i primjenu IKT-a u nastavi
  • Procjena alata i usluga uz pomoć povratnih informacija korisnika
  • Promotivne aktivnosti (promotivni materijali, sudjelovanje na konferencijama i stručnim skupovima, dani otvorenih vrata)

e-Laboratorij nastavnicima i drugim korisnicima koji su uključeni u područje e-učenja olakšava odabir pravih alata za rad kao i mogućnost korištenja alata za koje nemaju resurse.

e-Laboratorij sastoji se iz dva dijela. Prvi je dio skup sustava i alata za koji je potrebna usluga instalacije i prilagodbe. CARNet za svoje korisnike te sustave instalira i podešava za probno korištenje i isprobavanje. Povratne informacije korisnika o alatima predstavljaju kvalitetne smjernice za daljnju uporabu.

Drugi su dio alati koji su smješteni u “oblaku” ili se mogu instalirati na vlastita računala. Za takve se varijante alata rade testiranja, recenzije, savjeti o korištenju, primjeri dobre prakse i upute.

Nadamo se uspješnom korištenju i suradnji na našem e-Laboratoriju!

e-Laboratorij tim

Tomislav Negulić
Suradnik u Odjelu za podršku obrazovanju
Bavi se edukacijskim sustavima i alatima u Odjelu za podršku obrazovanju unutar CARNeta. Zadužen za istraživanje i testiranje novih sustava kao i njihovu implementaciju u Hrvatskim školama.
TwitterLinkedInFacebook
Jelena Valčić
Suradnik u Odjelu za podršku obrazovanju
Jelena Valčić je nedavno diplomirana magistrica informatike Fakulteta organizacije i informatike, smijera informacijsko i programsko inženjerstvo. Trenutno radi kao suradnik u odjelu za podršku obrazovanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže. Bavi se istraživanjem web 2.0 alata i novih tehnologija primijenjivih u obrazovanju, ali i šire. Posebno se zanima za područja kolaboracije i korištenja igara kako u obrazovanju tako i u poslovnom svijetu.
LinkedIn
Jasna Jović
Stručni suradnik u Odjelu za podršku obrazovanju
Jasna Jović rođena je 1979.g. u Splitu, te je 2002.g. diplomirala na Fakultetu elektronike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. U CARNetu je zaposlena od 2005. godine gdje u Odjelu za podršku obrazovanju obavlja poslove administracije, izrade tečajeva i mentoriranja unutar Moodle sustava. Sudjeluje u istraživanju alata i educiranju korisnika u primjeni tehnologije u obrazovanju.

e-Laboratorij suradnici

Ana Raguz
Praktikantica u Odjelu za podršku obrazovanju
Ana Raguz je studentica Informacijskih Tehnologija na visokoj školi Rochester Institute of Technology (RIT Croatia) i tjekom svoje stručne prakse u Carnet-u sudjelovala je u radu e-laboratorija i uz vodstvo stručnog tima stekla nova znanja. Bavi se grafičkim dizajnom, obradom audio/video materijala i novim medijima. Zanima ju sve vezano za tehnologiju i primjenu iste u svakodnevnicu.
LinkedIn