Mindomo

mindomo_logo_big

Mindomo je web alat prvenstveno namijenjen za izradu mentalnih mapa, ali i konceptnih ili organizacijskih dijagrama. Alat omogućuje dijeljenje sadržaja i time se ostvaruje suradnja. Mindomo se temelji na HTML5 kako bi korisnicima omogućio korištenje u svim modernim preglednicima. Preporučene su najnovije verzije Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari i Opera preglednika. Alat je također moguće koristiti i u instalacijskoj verziji za Windows, OS X i Linux sustave i aplikacije za Android i iOS mobilne uređaje.
Korisnički je račun je moguće izraditi klasičnim načinom uporabom e-mail adrese i zaporke, ali i povezivanjem s Google, Facebook, Yahoo, Office365, Windows Live, Clever, MC Online ili Yilan korisničkim računom.
Alat pored nekoliko plaćenih verzija sadrži i besplatan korisnički račun koji omogućava izradu od maksimalno tri mape ili dijagrama. Omogućava dijeljenje s drugim korisnicima kako bi mogli zajednički raditi na sadržajima. Besplatna verzija omogućava izvoz mape ili dijagrama u tri različita formata (tekst, slika ili mindomo format). Ukoliko korisnik ima mentalnu mapu koju je izradio u nekom drugom alatu može ga učitati u Mindomo alat, a podržani su sljedeći formati: MindManager, Freemind, Mindmeister, XMind, Bubbl.us, Text i OPML. Uvoz je moguć samo s vlastitog računala ili unosom običnog teksta, dok je uvoz s Dropboxa ili Google Drive servisa omogućen u plaćenoj verziji. Važno je znati ukoliko je korisniku podijeljena određena mapa, ona ulazi u zadani broj od maksimalno tri mape. Pored mentalnih mapa i dijagrama, alat sadrži funkcionalnost koja se odnosi na izradu zadataka koji se mogu koristiti u sklopu nastavnog sadržaja unutar mentalne mape. Besplatni korisnički račun omogućuje izradu jednog takvog zadatka.
Nakon prijave ili registracije, korisniku se prikazuje radna površina s pregledom svih mapa koje je izradio. U početku će to biti “Sample Mind Map” gdje korisnik ima uvid u sve funkcionalnosti alata popraćene primjerima kako bi se što jednostavnije upoznao s radom u alatu. Unutar sučelja korisnik ima uvid u direktorij u kojemu se nalaze sve mape koje su podijeljene s njim. Početno sučelje omogućava izradu novog sadržaja (mentalne mape, zadatka ili neke vrste dijagrama) i uvoz mape nekog drugog formata. Nakon odabira izrade novog sadržaja (u ovom će slučaju biti fokus na mentalnoj mapi) otvara se sučelje s funkcionalnostima i radnom površinom za izradu mentalne mape. Sučelje je podijeljeno na dvije alatne trake koje se nalaze s gornje i lijeve strane u odnosu na radnu površinu. Gornja alatna traka omogućava općenite funkcionalnosti: spremanje izmjena, izrada kopije, spremanje na računalo, ispis, pregled općenitih postavki mape (naziv, opis, opća statistika korištenja, obavijesti o izvršenim promjenama, postavke zadataka povezanih uz mapu), pregled svih nastalih izmjena, “undo” i “redo”, dodavanje nove teme (čvora mentalne mape), dodavanje veze između pojedinih čvorova i odabir teme (općeniti izgled mentalne mape i njezinih elemenata). Na istoj se alatnoj traci nalaze postavke dijeljenja mentalne mape (poput postavki za dijeljenje dokumenata unutar Google Drive) i izrada prezentacije i prezentiranje (poput funkcionalnosti unutar Mindmeister alata).
Alatna traka s lijeve strane korisniku omogućava funkcionalnosti dodavanja bilješke na pojedini čvor čije sučelje sadrži osnovne funkcionalnosti za formatiranje teksta i brisanje izrađene bilješke, a na čvoru je prikazana malom ikonom lista s tekstom. Dodavanjem poveznica ili dodataka, poveznice mogu biti na internetskim stranicama, drugim čvorovima ili mentalnim mapama. Dodaci su dostupni u plaćenoj verziji zbog načina dodavanja (učitavanje s računala ili Google Drive/Dropbox servisa). Funkcionalnost dodavanja multimedije omogućava dodavanje slika na pojedini čvor mentalne mape unošenjem web poveznice ili unaprijed dostupnih slika unutar alata (učitavanje s računala ili direktna pretraga na webu unutar je alata moguća samo u plaćenoj verziji). Omogućeno je dodavanje video zapisa pretragom servisa YouTubea ili Vimea, dok je snimanje audio zapisa unutar alata omogućeno samo u plaćenoj verziji. Sljedeća je dostupna funkcionalnost dodavanje ikona na pojedini čvor i dodavanje zadatka kojemu se može odrediti prioritet, postotak dovršenosti, početak i kraj i mogućnost dodijeljivanja osoba koje su zadužene za zadatak (između korisnika s kojima je podijeljena mapa). Moguće je dodavati komentare na pojedini čvor i za svaki komentar postoji opcija “Like” i “Dislike”. Posljednja je funkcionalnost pregled spremljenih stranica koje se mogu uz pomoć dodatka za preglednik dodavati u Mindomo alat i koristiti kao resurs.
Svaki čvor sadrži zaseban okvir s postavkama za uređivanje teksta, stila, izgleda veza između čvorova i okvira čvora, dodavanja okvira za grupiranje čvorova. Unutar okvira nalaze se i općenite funkcionalnosti: dodavanje novog čvora ili podčvora, zasebnog/nepovezanog čvora (floating topic), dodavanje veze između čvorova. Pored su toga dostupne funkcionalnosti kopiranja, izrezivanja i lijepljenja sadržaja, dodatnih alata poput grananja ili numeriranja i brisanja čvora. Novi se čvorovi mogu dodavati i pomoću kratica na tipkovnici, a više se informacija može pronaći na ikoni za pomoć unutar sučelja.

Mindomo tutorial

Mindomo u nastavi
Mindomo alat iskoristiv je u nastavi usprkos glavnom nedostatku u ograničenju na tri mape i nemogućnosti postavljanja sadržaja s vlastitog računalu. Omogućuje suradnju i nastavnici mogu nastavne teme prolaziti zajedno s učenicima kroz koncept mentalnih mapa. Učenici mogu koristiti alat za samostalno učenje ili u grupama kako bi jednostavnije savladali određeni nastavni sadržaj. Dodavanje različitog dodatnog sadržaja u mentalnu mapu omogućuje jednostavniju vizualizaciju i povezvanje sadržaja. Prednost je alata izrada zadatka. Iako je ograničen na jedan, nastavnik učenicima pomoću te funkcionalnosti u svoju mentalnu mapu može zadati zadatak preko kojeg oni mogu uređivati već izrađenu ili izraditi potpuno novu mentalnu mapu, zavisi o načinu koji nastavnik želi definirati. Definiranjem zaduženja po pojedinom čvoru unutar mentalne mape, nastavnik može zadati poseban zadatak unutar čvora i dodijeliti odgovornost pojedinim učenicima s kojima je mapa podijeljena. Svaki učenik (ili njih nekoliko) mora definirati podčvorove za čvor koji im je dodijeljen kako bi dalje razradili neku temu.

Share on LinkedIn0Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Tumblr0